زاینده رود آخر دی جاری می شود

زاینده رود آخر دی جاری می شود

 به منظور استفاده بهره برداران، بامداد پنجشنبه ۳۰ دی بار دیگر آب در بستر خشک زاینده رود جاری می شود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: براساس رای نهایی شب گذشته کمیته پنج نفره، ۶۰ مترمکعب آب بر ثانیه به مدت ۲۲ روز بر روی بستر خشک زاینده رود گشوده می شود.

کمیته پنج نفره تصمیم گیر برای استفاده بهره برداران از آب زاینده رود متشکل از مدیر عامل آب منطقه ای استان، نماینده استاندار، فرماندار اصفهان، نماینده کشاورزان و نماینده جهاد کشاورزی استان اصفهان است.

علی بصیرپور هدف از بازگشایی زاینده رود را کشت کشاورزان به ویژه کشاورزان شرق اصفهان عنوان کرد و گفت : شنبه هفته آتی آب به مرکز شهر اصفهان می رسد.

82390262-71332903

ادامه مطلب