جدیدترین آمار صندوق بین‌المللی پول از نرخ بیکاری

جدیدترین آمار صندوق بین‌المللی پول

نشان می‌دهد که همزمان با افزایش نرخ بیکاری در ایران طی سال‌های اخیر، جایگاه این کشور در میان کشورهای دیگر نیز بدتر شده و ایران در سال ۲۰۱۵ در رتبه ۲۴ به لحاظ بیکاری قرار گرفته است.

9412-26t2362

ادامه مطلب