آجیل قسطی شد!

برخی از واحدهای صنفی برای خروج از این رکود

اقدام به فروش آجیل و خشکبار به صورت قسطی به کارمندان،کارگران و افراد مورد اعتماد با چک کرده اند.

94-12-2jnews805

ادامه مطلب