آب‌های زیرزمینی مازندران سرطان‌زاست

آب‌های زیرزمینی مازندران سرطان‌زاست

 پدر علم کویرشناسی اظهار داشت: در گذشته و قبل از احداث سدها تمام آبها متعلق به حوزه انتهایی بود و مقداری نیز تبخیر و به زمین نفوذ می‌کرد لذا سدها برای جلوگیری از هدررفت و توسعه احداث شدند اما با توجه به مدیریت ناصحیح چاره ساز نبوده‌اند.

پرویز کردوانی، پدر علم کویرشناسی درباره وضعیت سدهای کشور اظهار داشت: آنچه بیش از همه در کشور ما اهمیت دارد این است که سدها درست مدیریت نشده و ایرادات زیادی دارند، که شهرها را نابود می کنند.

وی افزود: در حال حاضر بارندگی کم و کره زمین گرم شده است.  تبخیر آب‌ها بیشتر شده و آب کمتری به زمین نفوذ می‌کند و کمتر نیز جاری می شود که تمام این موارد وضعیت سدها را بحرانی کرده است.

کردوانی تصریح کرد: عدم مدیریت سدها منجر به این مسئله می‌شود که با بارندگی زیاد شاهد سرریز شدن و جاری شدن سدها و حتی وقوع سیلاب هستیم.

1899490-600x330

ادامه مطلب